Regulamin dodatków

Odpowiedzialność

1. Serwis www.telepogoda.pl nie ponosi odpowiedzialności za:
a. jakiekolwiek szkody użytkownika spowodowane nieprawidłowym lub niedokładnym zapisem lub odczytem informacji;
b. sposób, w jaki będą wykorzystywane są dodatki użytkowników;

Prawa autorskie
Właścicielem dodatków jest wyłącznie serwis www.telepogoda.pl.
Użytkownicy mogą bezpłatnie korzystać z nieograniczonej ilości dodatków.
Dodatki ani elementy które zawierają nie mogą być przedmiotem dalszej odsprzedaży.
Dodatki zamieszczone na stronie są bezpłatne.

Zabronione jest:
a. usuwanie lub modyfikacja linków umieszczonych na dodatkach zawartych na stronie www.telepogoda.pl;
b. edycja kodu dodatku na potrzeby własne bez zgody autorów www.telepogoda.pl;
c. dokonywanie zmian jakichkolwiek elementów zawartych w dodatkach bez zgody autorów www.telepogoda.pl.

Wszelkie modyfikacje przeprowadzone bez zgody właściciela dodatków niosą za sobą skutki prawne. Informacje o osobach łamiących regulamin zostaną przekazane właściwemu organowi.

Postanowienie końcowe

Nieznajomość regulaminu nie zwalnia z konsekwencji wyciąganych z jego nieprzestrzegania!
www.telepogoda.pl zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu.
Serwis www.telepogoda.pl zastrzega sobie prawo do usunięcia/modyfikacji dowolnego dodatku bez podania przyczyny.