Komunikat prasowy IMGW-PIB: Niespokojna sytuacja w związku z opadami na południu kraju

Komunikat prasowy IMGW-PIB: Niespokojna sytuacja w związku z opadami na południu kraju

22 czerwca 2019
793 Views

Warszawa 21.05.2019

Komunikat prasowy IMGW-PIB

Aktualna i prognozowana sytuacja meteorologiczna na godzinę 19:00.

 

Niespokojna sytuacja w związku z opadami na południu kraju.

Dziś nad wschodnimi Karpatami utworzył się aktywny ośrodek niżowy, który sprowadza do Polski wilgotne powietrze znad Mórz Czarnego i Śródziemnego. Skutkiem jego oddziaływania mamy do czynienia z intensywnymi opadami deszczu: na północy kraju lokalne, związane z burzami, na południu bardziej rozległe i długotrwałe opady jednostajne. Dodatkowo w strefie opadów jednostajnych na południu tworzą się wbudowane komórki opadów przelotnych, które przejściowo jeszcze bardziej powiększają całkowite sumy opadu. Na godzinę 17:00 w wielu miejscach na Podkarpaciu i w Małopolsce notowane są skumulowane od godz. 8:00 rano od około 10 mm, 15 mm w rejonie Pogórza Karpackiego do 50 mm, lokalnie 70 mm w rejonie Kotliny Sandomierskiej. Strefa intensywnych opadów deszczu przemieszcza się powoli na zachód, przewiduje się, że od godz. 18:00 dn. 21.05 do godz. 8:00 dnia 22.05 w woj. małopolskim śląskim, świętokrzyskim i podkarpackim spadnie jeszcze od 20 mm do 40 mm, lokalnie 60 mm. Całkowita suma opadu od 8:00 dn. 21.05 do g. 8:00 dn. 22.05 na pograniczu woj. małopolskiego, podkarpackiego i świętokrzyskiego może lokalnie sięgnąć 100 mm.

W ciągu kolejnej doby od 8:00 dn. 22.05 do 8:00 dn. 23.05 strefa intensywnych opadów deszczu obejmie przede wszystkim Górny Śląsk, Podbeskidzie, zachodnią Małopolskę i Podhale oraz częściowo Dolny Śląsk i Opolszczyznę. Przewidywana wysokość opadu dobowego w tym rejonie wyniesie od 30 mm do 70 mm. W tym czasie na Podkarpaciu sumy opadów będą nieco niższe, od 15 mm do 35 mm.

W ciągu kolejnej doby, od 8:00 dn. 23.05 do 8:00 dn 24.05 strefa opadów ponownie przemieści się na wschód. Najwyższe sumy opadu dobowego przewiduje się na wschodzie Małopolski oraz na zachodzie Podkarpacia, gdzie wysokość opadu może sięgnąć 40 mm, lokalnie 60 mm. W tym czasie w woj. górnośląskim, świętokrzyskim i lubelskim opady będą mniejsze, do około 25 mm w ciągu doby. W piątek w ciągu opady będą już znacznie mniej rozległe i słabsze. Opady będą występować głównie przed południem w Małopolsce i na Podkarpaciu sumy mogą sięgnąć 15 mm, 20 mm, potem natężenie opadów zdecydowanie osłabnie kończąc okres długotrwałych i intensywnych opadów w regionie. Najintensywniejsze opady będą się przemieszczać, dlatego szacunkowe sumy opadu nie będą wynikiem sumy opadu maksymalnego z poszczególnych dób. Szacuje się, że od godz. 18:00 dn. 21.05 do godz 12:00 dn 24.05 w pasie od woj. śląskiego po podkarpackie spadnie od 50 mm do 90 mm, lokalnie od 100 mm do 140 mm.

Uwaga, przedstawione wartości, zwłaszcza na kolejne doby, podają wartości szacunkowe, bazujące na wyliczeniach z godz. 12 UTC dnia 21.05 i będą podlegały aktualizacji w kolejnych wyliczeniach modeli prognostycznych.

Wezbranie na rzekach w południowej Polsce.

Analizując sytuację meteorologiczną oraz posiłkując się prognozowanymi sumami opadów na najbliższe 3 doby zostały ogłoszone z dniem dzisiejszym ostrzeżenia hydrologiczne 2 stopnia – Wezbrania z przekroczeniem stanów ostrzegawczych w województwach:

  • podkarpackie
  • małopolskie
  • śląskie
  • świętokrzyskie
  • lubelskie

Nie wyklucza się w kolejnych dniach wydania ostrzeżenia z najwyższym 3 stopniem na przekroczenia stanów alarmowych na rzekach w tych województwach. Aktualnie sytuacja hydrologiczna na rzekach południowej Polski wciąż jest stabilna. W najbliższych godzinach nastąpi pierwsza reakcja zlewni w woj. podkarpackim (zlewnia Wisłoki, Sanu) na opady deszczu. Sumy opadów za dobę spowodują podniesienie się stanów wód w tych zlewniach z przekroczeniami stanów ostrzegawczych. Kolejno zareaguje zlewnia Czarnej i Kamiennej w woj, świętokrzyskim. Następnie przekroczenia stanów ostrzegawczych notowane będą na mniejszych rzekach województwa małopolskiego i śląskiego. W kolejnych dniach, włącznie do piątku na większości rzek górskich i wyżynnych notowane będą wzrosty poziomu wody. Notowane będą stany wysokie z przekroczeniami stanów ostrzegawczych a punktowo alarmowych (zlewnie Przemszy, Soły, Skawy, Raby, Dunajca, Nidy, Wisłoki, Sanu, Ropy, Wisłoka, Czarnej, Kamiennej). Na dopływach uchodzących do głównych rzek utworzą się fale wezbraniowe w strefie wody wysokiej (lokalnie, przy przekroczonych stanach ostrzegawczych)  Prognozuje się wystąpienie podtopień o charakterze lokalnym w woj. śląskim, małopolskim, podkarpackim, świętokrzyskim.

W związku z dynamiczną sytuacją meteorologiczną dnia 22.05.2019 w godzinach porannych nie wyklucza się wystosowania ostrzeżeń z najwyższym 3 stopniem zagrożenia hydrologiczna dla wyżej wymienionych województw.

Część meteorologiczną przygotował synoptyk meteorolog : Mateusz Barczyk

Część hydrologiczną przygotował synoptyk hydrolog CNO PSHM: Paweł Staniszewski

źródło: http://www.imgw.pl/2019/05/22/komunikat-prasowy-imgw-pib-niespokojna-sytuacja-w-zwiazku-z-opadami-na-poludniu-kraju/

Leave A Comment