Komunikat prasowy IMGW-PIB: Prognoza meteorologiczna i hydrologiczna dla Polski oraz porównanie wezbrania na Wiśle w Warszawie do wezbrań historycznych

Komunikat prasowy IMGW-PIB: Prognoza meteorologiczna i hydrologiczna dla Polski oraz porównanie wezbrania na Wiśle w Warszawie do wezbrań historycznych

Kolejny trudny dzień w pogodzie

Najważniejszym zjawiskiem dotyczącym pogody w Polsce będą burze lub opady konwekcyjne zwane formalnie przelotnymi. Polska znajduje się w zasięgu płytkiego niżu, którego ośrodek w ciągu dnia przemieszczać się będzie znad Dolnego Śląska i Wielkopolski nad północne Mazowsze i Mazury. W obrębie niżu znajdować się będzie pofalowany front chłodny, rozdzielający ciepłe i wilgotne powietrze z południa napływające na wschód od frontu, od chłodnego powietrza polarnego morskiego stopniowo napływającego nad zachodnią Polskę.

Intensywne opady deszczu, burze i silne porywy wiatru

Napływająca masa powietrza, obecność niżu i pofalowanego frontu będzie przyczyną miejscami intensywnych zjawisk:

– od Warmii i Mazur po Śląsk podstawowym zagrożeniem będą intensywne opady deszczu, o wysokości do 20 mm, 30 mm, lokalnie 40 mm. Opady te będą związane zarówno z występowaniem burz – wówczas dodatkowym zagrożeniem będą opady gradu i porywy wiatru lokalnie do 90 km/h, jak i z długotrwałymi opadami nieburzonymi o natężeniu umiarkowanym i silnym

– w Polsce wschodniej i na południu od godzin około południowych spodziewamy się licznych burz z gradem nawet do 4 cm średnicy, deszczem do 40 mm (lokalnie kumulacje do 50 mm), niewykluczone, że wykształcą się burze związane bardzo silnymi porywami wiatru, do 100 km/h.

Wezbranie na mazowieckim odcinku Wisły mija Gusin

Stan wody górnej i środkowej Wisły układa się w strefie wody wysokiej z przekroczeniami stanów ostrzegawczych. Stany alarmowe są przekroczone od stacji Zawichost po Dęblin. W nocy kulminacja wezbrania minęła Dęblin (woj. lubelskie) przy stanie maksymalnym 549 cm (49 cm powyżej stanu alarmowego). Aktualnie (godz. 11:00) kulminacja mija Gusin na południu woj. mazowieckiego z przekroczeniem stanu ostrzegawczego o 40 cm (410 cm).

W nocy kulminacja wezbrania obserwowana będzie w Warszawie

W czoło fali wezbraniowej zbliża się do Warszawy. Kulminacja wezbrania w stolicy prognozowana jest w godzinach nocnych (ok. 01:00-03:00) w strefie wody wysokiej nieznacznie poniżej stanu ostrzegawczego (590 cm). W godzinach porannych w środę 29.05.2019 r. stan wody w Warszawie zacznie stopniowo opadać, natomiast fala wezbraniowa przy przekroczonym stanie ostrzegawczym i alarmowym zacznie zbliżać się do Modlina. Kulminacja wezbrania osiągnie tam stan 720 cm tj. 20 cm powyżej stanu alarmowego. Do Wyszogrodu kulminacja dotrze późnym wieczorem (29.05) i przekroczy stan alarmowy o ok. 75 cm. W nocy z środy na czwartek (29/30.05) wezbranie dotrze do Kępy Polskiej ze stanem wody około 575-585 cm.

Wezbranie zdecydowanie niższe niż w maju 2010 i maju 2014 roku

Tab. 1. Prognoza kulminacji fali na Wiśle w maju 2019 roku oraz najwyższy zaobserwowany stan wody podczas przechodzenia fali wezbraniowej na wybranych punktach wodowskazowych w 2010, 2014 i 2019 roku.

L.p. Stacja wodowskazowa Stan ostrzegawczy Stan alarmowy Stan maxmaj 2010 Stan maxlipiec 2010 Stan maxmaj 2014 Stan max maj 2019
1. Kraków -Bielany 370 520 957 406 577 583
2. Popędzanka 580 750 1114 708 858 811
3. Karsy 550 750 1017 686 853 846
4. Szczucin 460 660 988 683 839 749
5. Sandomierz 420 610 843 649 763 724
6. Zawichost 480 620 862 725 805 770
7. Annopol 500 550 728 650 726 675
8. Puławy – Azoty 450 550 750 616 691 650
9. Dęblin 400 500 613 531 592  549
10. Gusin 370 420 528 411 473 410
11. Warszawa Bulwary 600 650 780 586 698 590*
12. Modlin 650 700 891 673 782 720*
13. Wyszogród 500 550 778 577 698 625*
14. Kępa Polska 450 500 739 517 645 585*
15. Toruń 530 650 848 572 699
16. Fordon 530 650 804 558 661
17. Chełmno 510 630 845 572 692
18. Grudziądz 540 650 848 576 692
19. Tczew 820 700 1042 746 871

* – prognoza z 28.05.2019 z godz. 08:00

W roku 2010 (maj) i 2014 (maj) w Warszawie został przekroczony stan alarmowy.  W 2010 roku przekroczenie to wyniosło 130 cm (Tab. 1), a w 2014 roku 48 cm. W 2019 roku na podstawie prognozy hydrologicznej z godz. 08:00 dnia 28.05.2019 z dużym prawdopodobieństwem można stwierdzić, że kulminacja wezbrania osiągnie stan nieznacznie niższy niż stan alarmowy (ok. 590 cm). Stan alarmowy nie będzie przekroczony. Podsumowując wezbranie przechodzące przez Warszawę w 2019 roku w porównaniu do lat ubiegłych będzie miało najniższą wartość kulminacji wezbrania. Jest ono zbliżone do wezbrania, które przemieszczało się Wisłą w lipcu 2010 roku.

Na Odrze wezbranie z przekroczeniem stanów ostrzegawczych

Aktualnie kulminacja wezbrania na Odrze przepływa przez Głogów, 45 cm powyżej stanu ostrzegawczego (445 cm). Wysokość uformowanej fali wezbraniowej w niektórych miejscach wynosi około 2 metrów. W godzinach południowych i popołudniowych wzrost poziomu wody powyżej stanów ostrzegawczych związany z przechodzeniem fali wezbraniowej notowany będzie  na stacji Cigacice a następnie na stacji Nietków.

Prosimy o zachowanie ostrożności

W najbliższych dniach, kiedy to wezbranie będzie się przemieszczać środkową Wisłą i środkową Odrą zalecamy zachować szczególną ostrożność. Osoby, które zbliżają się do brzegów  tych rzek muszą pamiętać, że jest to bardzo groźny żywioł i lepiej nie zbliżać się do wody i nie wchodzić na wały przeciwpowodziowe. Jeśli zauważysz niebezpieczną sytuację w okolicy rzeki – wezwij odpowiednie służby.

źródło: http://www.imgw.pl/2019/05/28/komunikat-prasowy-imgw-pib-prognoza-meteorologiczna-i-hydrologiczna-dla-polski-oraz-porownanie-wezbrania-na-wisle-w-warszawie-do-wezbran-historycznych/

Leave A Comment