Styczeń jest jak poniedziałek wśród miesięcy

Styczeń jest jak poniedziałek wśród miesięcy

Żródło informacji

WIND OF CHANGE

WIND OF CHANGE