Co wy wiecie o prawdziwej zimie?

Co wy wiecie o prawdziwej zimie?

Żródło informacji

We wszystkim trzeba szukać pozytywów:

We wszystkim trzeba szukać pozytywów:

Może i będzie zimno, ale przynajmniej nie będzie komarów