Zarówno ty, jak i student niedawno skończyliście wakacje

Zarówno ty, jak i student niedawno skończyliście wakacje

z tą tylko różnicą, że student już od kilku tygodni ma kolejne, które skończą się dopiero przed sesją

Żródło informacji

Wkrótce w każdym domu

Wkrótce w każdym domu