Allegro przyłącza się do walki o czystsze powietrze

MPiT: Allegro przyłącza się do walki o czystsze powietrze (komunikat)

1 marca 2019
743 Views

– MPiT informuje:

Allegro przyłącza się do walki z tzw. kopciuchami, czyli piecami węglowymi niespełniającymi wymaganych prawem norm jakościowych – taki będzie efekt deklaracji podpisanej w środę w siedzibie MPiT. Dokument, dotyczący współpracy w przeciwdziałaniu nielegalnemu obrotowi towarami zwiększającymi emisję szkodliwych pyłów do atmosfery, podpisali: minister przedsiębiorczości i technologii Jadwiga Emilewicz, pełnomocnik premiera ds. Programu Czyste Powietrze Piotr Woźny, członek zarządu Allegro Damian Zapłata oraz Tom Ruhan, prokurent i general counsel Allegro, a także Piotr Siergiej z Polskiego Alarmu Smogowego.

– Deklaracja pomoże nam osiągnąć cele Programu Czyste Powietrze. Bardzo dziękuję Allegro za to, że – w walce ze smogiem duszącym Polaków – zdecydowało się stanąć po jasnej stronie mocy. To wzorcowy przykład autentycznego CSR – mówi minister Jadwiga Emilewicz.

I zaznacza: Podpisanie deklaracji to kolejny w ostatnim czasie krok na rzecz uszczelnienia rynku pieców w naszym kraju. Służy temu opublikowana właśnie nowela rozporządzenia dot. wymagań dla kotłów. Oprócz tego pracujemy nad projektem noweli Prawa ochrony środowiska oraz ustawy o inspekcji handlowej, która m.in. pozwoli zablokować import na rynek wewnętrzny urządzeń, które nie spełniają surowych polskich wymogów jakościowych.

Szacuje się, że na polski rynek rocznie trafia około 200–250 tys. kotłów na paliwa stałe. Dokładnych danych brakuje ze względu na duże rozproszenie rynku i „szarą strefę” w handlu takimi urządzeniami, którą ocenia się na 20-25 proc. rynku.

– Z obserwacji rynku kotłów wynika, że w sprzedaży stacjonarnej i internetowej w dalszym ciągu znajdują się urządzenia niespełniające wymagań rozporządzenia. Stanowią one znaczny odsetek ofert. Niestety wciąż pojawiają się podmioty, jak i osoby fizyczne, które próbują obchodzić istniejące przepisy. Dlatego tak cenna jest dla nas współpraca z Allegro – wiodącą platformą handlu internetowego w Polsce – wskazuje Piotr Woźny.

– Kształtowanie zdrowych i ekologicznych postaw oraz edukacja związana z ochroną środowiska to element naszych zobowiązań zawartych w Strategii CSR Allegro. W nasz model biznesowy wpisaliśmy budowanie kapitału społecznego zaufania, bo wierzymy, że nowe technologie mogą pomagać rozwiązywać społeczne problemy. Z satysfakcją przystępujemy do deklaracji współpracy antysmogowej. Cieszymy się, że w ramach istniejącego w Allegro od 2004 roku Programu Współpracy w Ochronie Praw, ograniczając wprowadzanie do obrotu kotłów niespełniających standardów, będziemy mogli przyczynić się do poprawy jakości powietrza w Polsce – zaznacza Damian Zapłata, członek zarządu Allegro.pl.

Co zakłada deklaracja?

Sygnatariusze deklaracji na jej mocy będą aktywnie współpracować w celu przeciwdziałania sprzedawaniu na Allegro urządzeń przyczyniających się do nielegalnego zwiększania emisji zanieczyszczeń do atmosfery. W praktyce będzie to wyglądało tak, że Allegro będzie reagować na informacje o pojawiających się na jego aukcjach urządzeniach niespełniających polskich norm. Informacje takie będą mu przekazywać m.in. organizacje pozarządowe, takie jak np. Polski Alarm Smogowy.

Czemu wyeliminowanie kopciuchów jest tak ważne?

Wyeliminowanie tzw. kopciuchów z rynku jest konieczne, by poprawić jakość powietrza w Polsce. Przyczyniają się one bowiem do tzw. niskiej emisji, czyli zanieczyszczeń pochodzących z domów jednorodzinnych i szeregowych.

Dziś w wielu miastach w naszym kraju stężenie toksycznych i rakotwórczych substancji pyłu PM10 i benzo(a)pirenu wielokrotnie przekracza dopuszczalne normy. W efekcie – według danych Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) – nawet 40 tys. Polaków może rocznie umierać z powodu smogu.

Co zakłada Program Czyste Powietrze?

Program Czyste Powietrze to rządowy przepis na walkę ze smogiem. Składa się na niego 15 rekomendacji Komitetu Ekonomicznego Rady Ministrów z 25 kwietnia 2017 roku. Są to główne kierunki działań przeciwdziałających problemowi wysokiego stężenia zanieczyszczeń powietrza na znacznym obszarze naszego kraju.

Pierwszym krokiem w realizacji programu były ustawa i rozporządzenie wykonawcze definiujące wymagania dla kotłów na paliwa stałe. Ich cel to eliminacja z rynku pozaklasowych i wysokoemisyjnych pieców oraz zastąpienie ich nowoczesnymi kotłami z automatycznym podawaniem paliwa i pełną kontrolą procesu spalania. Pozwala to obniżyć emisję pyłu i innych zanieczyszczeń nawet o 99 proc. Ostatnia nowelizacja tego rozporządzenia dodatkowo uszczelnia rynek obrotu piecami.

Drugi filar Programu to normy jakościowe dla paliw stałych (wprowadzone na mocy ustawy z lipca 2018 r. oraz rozporządzenia wykonawczego z września 2018 r.). Rządowe regulacje eliminują z rynku najgorszej jakości paliwa, czyli muły i flotokoncentraty. Wprowadzają też instytucję „świadectw jakości paliw stałych” oraz system kontroli jakości paliw stałych przez Krajową Administrację Skarbową, Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów i Inspekcję Handlową.

Działaniom tym towarzyszą rządowe programy wsparcia termomodernizacji, takie jak ulga termomodernizacyjna w podatku dochodowym od osób fizycznych obowiązująca od 1 stycznia tego roku (przewidująca możliwość odliczenia od podstawy opodatkowania wydatków na instalacje fotowoltaiczne, pompy ciepła czy też zakup niskoemisyjnych pieców); program Czyste Powietrze realizowany przez NFOŚiGW we współpracy z Wojewódzkimi Funduszami Ochrony Środowiska czy też pilotażowy program termomodernizacji jednorodzinnych budynków mieszkalnych i wymiany przestarzałych źródeł ciepła, skierowany do najmniej zamożnych polskich gospodarstw domowych.

UWAGA: komunikaty publikowane są w serwisie PAP bez wprowadzania przez PAP SA jakichkolwiek zmian w ich treści, w formie dostarczonej przez nadawcę. Nadawca komunikatu ponosi odpowiedzialność za jego treść – z zastrzeżeniem postanowień art. 42 ust. 2 ustawy prawo prasowe.(PAP)

źródło: http://centrumprasowe.pap.pl/cp/pl/news/info/135488,4,mpit-allegro-przylacza-sie-do-walki-o-czystsze-powietrze-(komunikat

Leave A Comment