Polski Alarm Smogowy ocenia antysmogowe działania rządu – pomimo postępów smog wciąż wygrywa

Polski Alarm Smogowy ocenia antysmogowe działania rządu – pomimo postępów smog wciąż wygrywa

11 stycznia 2019
740 Views

Antysmogowe działania rządu wciąż nie przynoszą oczekiwanych efektów. Zmieniane jest prawo i tworzone są programy finansowego wsparcia, ale mamy problem z egzekwowaniem tego prawa, a realizacja programów idzie zbyt wolno.

Dwa lata temu rząd ogłosił program, którego celem było rozwiązanie problemu smogu. PAS sprawdził jak wygląda realizacja rządowych obietnic.

W programie poczyniono postępy, nadal konieczne są daleko idące zmiany, dzięki którym przyjmowane prawo czy programy finansowe przełożą się na poprawę jakości powietrza. Na 15 punktów tylko dwa działania są zaawansowane. W sześciu postęp oceniono jako umiarkowany, w czterech niedostateczny, a w trzech – nie rozpoczęto prac.

W niektórych działaniach widać też ruch wsteczny. PAS obniżył wcześniejszą ocenę w dwóch obszarach: kliny napowietrzające miasta oraz kontrola jakości spalin samochodowych. W każdym z tych działań sytuacja jest gorsza niż dziewięć miesięcy temu. Skandaliczna jest rezygnacja z przyjęcia przepisów zaostrzających karanie za wycinanie filtrów DPF i zaniechanie prac nad uszczelnieniem kontroli i dokumentacji jakości spalin samochodowych.

Przyjmowane prawo i tworzone programy finansowe nie działają należycie. Przykładem są normy emisyjne kotłów i normy jakości węgla. Wprowadzono zakaz sprzedaży tzw. „kopciuchów”, ale luki w prawie i brak kontroli przez PIH sprawiają, że są dostępne w handlu. Podobnie jest z normami jakości węgla. Sejm nałożył obowiązek wystawiania świadectw jakości węgla, ale wielu sprzedawców ignoruje nowe przepisy.

Analogicznie jest z programem dopłat do ocieplenia domów i wymiany źródła ciepła. To potrzebny program skierowany do właścicieli domów jednorodzinnych. Niepokój budzi fakt, że program zaprojektowano w sposób uniemożliwiający szybkie tempo wymiany kotłów. Dystrybucję powierzono 16 WFOŚ, które nie są przygotowane do obsługi tysięcy beneficjentów. Utrudnia to szybkie złożenie wniosku. Mamy więc dobry program, który na skutek niewydolności urzędów nie będzie działał zgodnie z zamierzeniami.

Do końca 2018 r. do programu złożono ponad 20 tys. wniosków. Jeśli porównać tę liczbę z liczbą kopcących domów (4 miliony) to jest to kropla w morzu potrzeb. Rząd zakłada, że program dopłat funkcjonować będzie przez 10 lat – oznacza to, że programem powinno być objęte 400 000 domów rocznie. Wyniki wskazują, że liczba wymienionych kotłów w pierwszym roku programu nie przekroczy 100 tysięcy – program obsłuży tych, którzy i tak wymieniliby kocioł ze względu na jego zużycie.

Na pozytywną ocenę zasługuje natomiast wprowadzenie ulgi podatkowej dla tych, którzy chcą wymienić kocioł czy ocieplić dom. Również pozytywnie oceniono uruchomienie pierwszego programu wspierającego osoby najuboższe – Stop Smog.

źródło: http://centrumprasowe.pap.pl/cp/pl/news/info/133279,4,polski-alarm-smogowy-ocenia-antysmogowe-dzialania-rzadu-pomimo-postepow-smog-wciaz-wygrywa

Leave A Comment