„Słońce, Ziemia i pogoda” – przesłanie Sekretarza Generalnego Światowej Organizacji Meteorologicznej (WMO)

„Słońce, Ziemia i pogoda” – przesłanie Sekretarza Generalnego Światowej Organizacji Meteorologicznej (WMO)

21 marca 2019
1 189 Views

Światowy Dzień Meteorologii 2019 jest poświęcony tematowi „Słońce, Ziemia i pogoda”.

Słońce dostarcza energię, która zasila całe życie na Ziemi. Jest siłą sprawczą pogody, napędza prądy oceaniczne i cykl hydrologiczny. Kształtuje nasze nastroje i codzienne czynności. Jest inspiracją dla muzyki, fotografii i sztuki.

Słońce, położone blisko 150 milionów kilometrów od Ziemi, jest sercem naszego Układu Słonecznego i utrzymuje naszą planetę na tyle ciepłą, aby mogło rozwijać się i trwać na niej życie. Od ponad 4,5 miliarda lat ta gorąca kula świecącej plazmy jest też siłą napędową procesów pogodowych i klimatycznych na Ziemi.

Pomiary satelitarne wykonane w ciągu ostatnich 30 lat pokazują, że ilość energii słonecznej docierającej do Ziemi nie wzrosła, a tym samym ostatnie ocieplenie obserwowane na Ziemi nie może być przypisane zmianom w aktywności Słońca.

Wzrost temperatury, który przyczynia się do topnienia lądolodów i lodowców na Ziemi oraz ogrzewania oceanów, jest powodowany obecnością długożyjących gazów cieplarnianych w atmosferze. Stężenie dwutlenku węgla osiągnęło poziom 405,5 cząstek na milion w 2017 r. i nadal rośnie.

W konsekwencji, od 1990 r. nastąpił wzrost o 41% całkowitego wymuszania radiacyjnego przez długożyjące gazy cieplarniane, wywołującego ocieplenie klimatu. Za około 82% wzrostu tego wymuszania w ciągu ostatniej dekady odpowiedzialny jest CO2.

Jeśli obecny trend koncentracji gazów cieplarnianych będzie się utrzymywał, będziemy mogli zaobserwować wzrost temperatury rzędu od 3°C do 5°C do końca wieku. Wartości te są znacznie wyższe od celu postawionego przez Porozumienie Paryskie Ramowej Konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie Zmiany Klimatu, które zakłada utrzymanie wzrostu średniej temperatury globalnej na poziomie nie przekraczającym 2°C, a zarazem jak najbliżej wartości 1,5°C.

Zmiana klimatu doprowadziła do ​​wzrostu wartości skrajnych temperatury. Efektem tego są nowe rekordy dobowych maksimów tego elementu – tak na poziomie lokalnym, jak również na poziomie krajowym, regionalnym i globalnym. W wyniku zmiany klimatu fale upałów zaczynają się wcześniej i kończą później w ciągu roku, stając się jednocześnie coraz częstsze i bardziej intensywne.

Modele klimatyczne prognozują wzrosty średniej temperatury w większości regionów lądowych i oceanicznych, dalsze rekordy ciepła w większości regionów zamieszkałych, intensywne opady w części regionów oraz prawdopodobieństwo suszy połączone z deficytami opadów atmosferycznych w niektórych regionach. Przewiduje się, że ryzyko związanych z klimatem zagrożeń dla zdrowia, bezpieczeństwa żywności, zaopatrzenia w wodę, bezpieczeństwa ludzi oraz źródeł utrzymania i wzrostu gospodarczego będzie rosnąć wraz z postępującym globalnym ociepleniem.

Słońce może stanowić alternatywne źródło energii, dostępne nawet w pochmurną pogodę. Energia słoneczna jest więc rzeczywiście wykorzystywana na całym świecie, stając się coraz bardziej popularnym źródłem produkcji energii elektrycznej, bądź ogrzewania czy odsalania wody.

Zrozumienie jak Słońce wpływa na pogodę i zjawiska klimatyczne ma zatem kluczowe znaczenie dla podstawowej misji WMO, jaką jest budowanie coraz silniejszych i bardziej odpornych społeczeństw.

Najlepsze możliwe wsparcie naukowe i operacyjne dla krajów w zakresie pogody, klimatu, hydrologii, oceanów i środowiska zapewni z kolei podejście zintegrowanego Systemu Ziemskiego stosowane przez społeczność WMO.

Petteri Taalas
Sekretarz Generalny Światowej Organizacji Meteorologicznej

źródło: http://www.imgw.pl/2019/03/20/slonce-ziemia-i-pogoda-przeslanie-sekretarza-generalnego-swiatowej-organizacji-meteorologicznej-wmo/

Leave A Comment